Säkra glasenheter

Ljudisolerade glasenheter
July 4, 2016
Solskyddade glasenheter
July 6, 2016

Säkra glasenheter

Moderna byggnader använder i allt större utsträckning glas i konstruktionen vilket oundvikligen medför att säkerhetsfunktionalitet i glas blir allt vilktigare. Säkra glasenheter kan ha laminerat, härdat eller armerat floatglas.

Laminerat glas – detta är glas som är gjort av två eller fler glasskivor sammanlimmade med film emellan (polyvinyl butyral eller PVB) vid en specifik temperatur och tryck. Det sammanbundna glaset ser ut som vanligt glas men om det går sönder i bitar så håller bitarna samman och risken för skärskador minskar därmed dramatiskt.

 

Härdat glas – detta är en enkel glasskiva som har gjorts starkare genom att snabbt kyla ned en upphettad glasskiva. Detta ökar glasets styrka fem till sex gånger (mycket mer härdig mot termisk och fysisk belastning). De flesta typer av glas kan härdas. I de flesta fall härdas glaset för att förhindra att människor kommer till skada när det går sönder. Härdat glas splittras i många små bitar med rundade kanter när det går sönder. Denna typ av glas bör användas i rum där glaset lätt kan skadas till följd av dagliga aktiviteter.

 

Armerat glas – glasets resistens ökas genom ett armeringsnät. Tack vare metallnätet hålls krossat glas på plats. Detta glas används där det krävs ett bra brandskydd. Det utformades för att stoppa bränder, giftiga gaser och rök från att spridas genom fönster.