Altandörrar i aluminium

 • Oisolerat glidsystem
 • Profilnamn – Reynaers CP 45PA
 • Rambred – 45 mm
 • Skenalternativ – dubbel skena, 3 skenor eller 4 skenor
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Isolerat glid- och lyft/glidsystem
 • Profilnamn – Reynaers CP 130
 • Rambredd – 130-210 mm
 • Windex glasrekommendation dubbelglas
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 1,2 W/(m²K)
 • Glastjocklek – upp till 43 mm
 • Skenalternativ – monoskena, dubbelskena, 3 skenor, fler skenor
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Högklassigt isolerat glid- och lyft/glidsystem
 • Profilnamn – Reynaers CP 155
 • Rambredd – 155-242 mm
 • Windex glasrekommendation trippelglas
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 1,0 W/(m²K)
 • Glastjocklek – upp till 61 mm
 • Skenalternativ – monoskena, dubbelskena, 3 skenor, fler skenor
 • Valfri färg ur RAL färgsystem