Ljudisolerade glasenheter

rsz_images_1
Isolerade glasenheter
July 3, 2016
rsz_1images
Säkra glasenheter
July 5, 2016

Ljudisolerade glasenheter

rsz_atsisiųsti

Buller påverkar människans hälsa, i synnerhet nervsystemet. För att undvika bullrets negativa inverkan på vår hälsa kan vi använda glas med bättre ljudisolering. Glasenheter med bra ljudisolering är särskilt användbara på platser med höga bullernivåer – intill en trafikerad gata, nära en flygplats eller järnväg, granne med stadens konsertarena och så vidare. Den huvudsakliga måttenheten som beskriver glasets ljudledning är (Rw).

Sound insulated glass

De viktigaste faktorerna som ger glasenheter en hög ljudisoleringsförmåga är:

  • tjockare glas (ju större glasmassa, desot bättre ljudisolering)
  • konfigureringen av glasrutorna bör vara assymetrisk (olika tjocklek på glasskivor används)
  • specialtyper av glas (laminerat glas med ljudisolerande film)
  • användandet av en speciell gas inuti glasenheten
  • avstånd mellan glasskivorna (ett större avstånd är bättre)