Fasader och orangerier i aluminium

 • Fasad- och taksystem för obegränsad frihet i design
 • Profilnamn – Reynaers CW 50
 • Rambredd – 50 mm
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 0,8 W/(m²K)
 • Glastjocklek – 6 till 61 mm
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Utmärkta “curtain wall”-fasadkonstruktioner för bättre inomhusklimat
 • Profilnamn – Reynaers CW 60
 • Rambredd – 60 mm
 • Glastjocklek – upp till 63 mm
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Välisolerade taksystem
 • Profilnamn – Reynaers CR 120
 • Rambredd – 80 mm
 • Lutning – 5°-45°
 • Glastjocklek – 6 till 40 mm
 • Valfri färg ur RAL färgsystem