Warm edge distansprofiler

Spröjs
July 9, 2016
Installationsmaterial
July 11, 2016

Warm edge distansprofiler

Isolerade glasenheter (IGUs) består av två eller tre glasrutor, en gasfyllnad, tätningar och en distansprofil.

Distansprofilen TGI-Spacer placeras mellan glasrutorna och förhindrar fyllnadsgasen från att läcka ut och förbättrar den termiska prestandan via den s.k. ”warm edge”-tekniken.

Värme som går förlorad genom en isolerad glasenhet via distansprofilen sker genom värmeledning. Värme leds från en varm miljö till en kallare. Systemet som försäkrar att värmeförlusten mellan fönstret insida och utsida är den lägsta möjliga kallas för ”warm edge” eller varm kant.

Med warm edge-distansprofiler garanterar du ett behagligt inomhusklimat medan du spar energi och samtidigt behåller en stilren estetik på dörren, fönstret eller takfönstret. TGI distansprofiler klassificeras som en “warm edge”-produkt enligt EN ISO 10077-6:2012.

TGI-Spacer med warm edge-teknik isolerar fönster mer effektivt. De bidrar till att du spar pengar på energi och därmed bidrar du också till minskade CO2-utsläpp i miljön.

  • Mindre kondens på fönsterkanterna när luftfuktigheten i rummet är hög, som t.ex. i badrum
  • Skönare att vistas nära fönstret tack vare minskat luftdrag
  • Höga isoleringsegenskaper
  • Högre yttemperatur på glaskantens insida
  • Ökad livslängd för fönstret