Aluminiumfönster/-dörrar

Vikdörrar i aluminium
August 3, 2016
Säkerhetsytterdörrar
August 10, 2016

Aluminiumfönster/-dörrar

 • Oisolerat system
 • Profilnamn – Reynaers ES 45PA
 • Rambredd – 45 mm
 • Glastjocklek – 4 till 42 mm
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Isolerade system med universallösningar
 • Profilnamn – Reynaers CS 68
 • Rambredd – 68 mm
 • Windex glasrekommendation dubbelglas
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 1,8 W/(m²K)
 • Glastjocklek – 24 till 43 mm
 • Ljudisolering – upp till 44 dB
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Insuleringssystem som ger ökad isolering med universallösningar
 • Profilnamn – Reynaers CS 77
 • Rambredd – 77 mm
 • Windex glasrekommendation trippelglas
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 1,2 W/(m²K)
 • Glastjocklek – upp till 53 mm
 • Ljudisolering – upp till 42 dB
 • Valfri färg ur RAL färgsystem
 • Superiörisoleringssytem med universallösningar
 • Profilnamn – Reynaers CS 86-HI
 • Rambredd – 86 mm
 • Windex glasrekommendation trippelglas
 • Fönstrets U-värde (Uw) – upp till 1,0 W/(m²K)
 • Glastjocklek – upp till 62 mm
 • Ljudisolering – upp till 44 dB
 • Valfri färg ur RAL färgsystem